Bostadsanpassningsguide

En viktig rättighet

I Sverige har alla rätt att söka bostadsanpassningsbidrag från den kommun som man är skriven i. Meningen med bostadsanpassningsbidrag är att man skall ha möjligheten att få bo kvar i sitt hem. Bidrag kan lämnas till att anpassa badrum, förse dörrar med automatisk öppning eller installation av en stoltrapphiss från Swedelift.

Läs mer om bostadsanpassningsbidraget på Boverkets hemsida

Bostadsanpassning

Finns till exempel ditt sovrum på andra våningen kan du vara berättigad till en trapphiss.

En trapphiss installeras i din trappa på runt en dag och ger dig möjligheten att bo kvar i din hemmiljö.

Vi har flerårig erfarenhet av alla olika typer av bostadsanpassningar och är väl insatta i hur processen för att ansöka om bostadsbidrag ser ut. Tveka inte utan kontakta oss förutsättningslöst redan idag.

Vi har även en utställning dit du är välkommen för att prova ut den trapphiss som passar dig bäst.